Az Érintés fesztiválra történő jegyvásárlással és a Fesztivál programjain történő részvétellel Ön elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A szolgáltató (a továbbiakban: Szervező) neve, címe:

 

név: Horváth Milán egyéni vállalkozó

cím: Budapest, Taksony utca 14.

bankszámla szám:11773133-12600322-00000000

adószám:52468898

 

A Szervező internetes honlapjának elérhetősége: http://erintesfesztival.hu

 

A Szervező telefonos elérhetősége:+36-30-495-4760

A Szervező  e-mail címe: erintesfesztival@gmail.com

 

az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: http://erintesfesztival.hu/linkek/

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, FELTÉTELEI

 

I.1. Az Érintés Fesztiválon (2017. június 2-4-ig, a továbbiakban: Fesztivál) érvényes karszalag birtokában lehet részt venni. Jegyvásárlásra lehetőség van:

 • interneten keresztül a http://erintesfesztival.hu/jegyvasarlas/ címen
 • a Szolgáltatónál Április 26-án 18h45-20h30 között a MagNet Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98) helyszínen, Május 25-én 18h45-20h30 között a Közös Tér (1027 Budapest Frankel Leó út 5.) helyszínen
 • Programtartóknál, felsorolást lásd a http://erintesfesztival.hu/jegyvasarlas/ weboldalon.
 • A programok helyszínén, felsorolásd lásd a http://erintesfesztival.hu/helyszinek/   weboldalon.

 

Internetes vásárlás esetén a felhasználó (a továbbiakban: Látogató) minden kedden 18h-21h között a MagNet Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98) „belső udvarában” Horváth Milántól (telefon: 06-30-495-4760) veheti át a karszalagot a vásárláskor használt számlázási név, cím, és a vásárlást visszaigazoló emailben megkapott karszalag sorszám ellenében.

A karszalag kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására az azon megjelölt nap(ok)on.

 

A vásárlással Látogató elfogadja jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Amennyiben valaki jogosulatlanul kerül karszalag birtokába és felhasználja azt, elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg.

Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért a Fesztivál szervezője nem vállal felelősséget.

 

 

I.1.1. A részvétel korlátai:

 

A Fesztiválon csak a 18 életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetnek részt, kivéve az 1. sz mellékletben megjelölt programokat.

A programon csak egészséges személyek vehetnek rész, saját felelősségre. Pszichiátriai kezelés alatt állók kezelőorvosuk igazolásával részt vehetnek a Fesztiválon.

A Fesztiválon alkohol és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló személy nem vehet részt, a részvétel tartama alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szerek használata tilos, kizárásra ad okot.

 

ELÁLLÁSI JOG

 

Elektronikus úton és elővételben vásárolt jegyek esetében a Látogató a vásárlás napjától tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Látogató a karszalagot már átvette, köteles azt érintetlenül visszaszolgáltatni

 

 

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 

 1. A Szervező a Fesztivál keretében sokszínű programot nyújt, melynek keretében előadások, workshopok, csoportos foglalkozások, egyéni kezelések (a továbbiakban: Programok) szerepelnek. A Fesztivál a Programok összességét jelenti. a Programok különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre. A programok listája elérhető a http://erintesfesztival.hu/programok/ weboldalon.
 2. A Szervező törekszik a legmagasabb szintű szakmai program nyújtására, ám azok tartalmáért felelősséget nem vállal, és a programváltozás jogát fenntartja. Ugyanakkor az estleges programok elmaradása esetén törekszik hasonló témájú és színvonalú programmal helyettesíteni.
 3. A Látogató tudomásul veszi, hogy nem minden szolgáltatást a Szervező nyújt, a 2. számú mellékletben felsorolt egyéni programok esetén a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.
 4. A Szervező nem garantálja a korlátozott férőhellyel rendelkező programokon történő részvételt. a 2. számú mellékletben részletezett programokra bejelentkezés szükséges, a részvétel feltétele a jelentkezés visszaigazolása.
 5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál programjai nem helyettesítik a gyógykezelést, nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak.
 6. A Látogató elfogadja a helyszínek házirendjét, melyet a helyszíneken és azok honlapján talál, melyet jelen ÁSZF elfogadásáig megismert és elfogadott.
 7. A Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező a Rendezvény helyszínein nem biztosít orvosi ügyelet.
 8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező jelen ÁSZF-et –alapos okkal – egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítások a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

FELELŐSSÉG

 

A Látogató a Fesztivált csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót a jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

A Szervező nem vállal felelősséget a Fesztivál helyszíneire bevitt vagyontárgyak épségéért, sem az őrizetietlenül hagyott tárgyakért

 

A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Fesztivál keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, a Szervező, a további Résztevők, mind harmadik személyek vonatkozásában.

 

 

 

 

 

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

A Látogató a Fesztivál helyszínein az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendeknek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Ezek megsértése esetén a programtartó távozásra szólíthatja fel Látogatót.

Látogatók kép- és hangfelvételeket csak a rajta szereplők személyiségi jogainak tiszteletben tartásával készíthet és tehet közzé.

Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Rendezvény helyszínén.

 

 

KÉP-ÉS HAGFELVÉTEL

 

Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép és hangelvétel készül. Amennyiben látogató nem kíván ezen felvételeken szerepelni, ezt lehetősége van írásos formában jelezni a helyszínekre történő belépést követően a részvételi nyilatkozat aláírásakor.

 

PANASZKEZELÉS

 

Látógató panaszait és észrevételeit a erintesfesztival@gmail.com email címen, vagy a 06-30-495-4760-as telefonszámon jelezheti.

Az 1. és 2. számú mellékletek jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik azzal, hogy az ott szereplő programok listája egyoldalúan módosítható.

 

 

 

 

Kelt: …………………….., 2017.. …………………. hónap …………. nap

 

 

 

 

 

 

Horváth Milán

Szervező

 

 1. melléklet

 

 

Az Érintés Fesztivál alábbi listában felsorolt programjain 18 életévüket be nem töltött személyek is részt vehetnek.

18 életévüket be nem töltött személyek csak nagykorú felügyelete mellett vehetnek részt az alábbi listában szereplő programokon.

Az alábbi listában szereplő programokat térítésmentesen lehet látogatni.

 

„Suli Szamuráj – Shiatsu masszázs és mozgás játékosan – nem csak gyerekeknek – workshop”

időpont: 2017 június 4. 15:30 – 17:00

helyszín:  MagNet Ház Rekettye terem (Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98)

 1. melléklet

Az Érintés Fesztivál alábbi listában felsorolt programjain a szerződéses jogviszony a kezelő és a Látogató között jön létre.

 

Healing Dance – 20 perces vízi kezelés kóstolók – Meggyes Alexandrával

június 3. 08:00 – 19:00

Palatinus Strandfürdő, Palatinus Strandfürdő
Budapest, 1138 Magyarország

 

Ilyen a shiatsu – 25 perces egyéni kezelések

június 3. 08:00 – 18:00

Közös Tér Shiatsu és Masszázs Műhely, Frankel Leó út 5.
Budapest, 1027 Magyarország

 

AquaTouch – 20 perces vízi kezelés kóstolók – Nagy Kristóffal

június 3. 09:00 – 18:00

Palatinus Strandfürdő, Palatinus Strandfürdő
Budapest, 1138 Magyarország

 

Haptonómia – a kapcsolódás öröme – 90 perces egyéni kezelések Iglói Attilával

június 3. 09:00 – 21:00

Lélekszíntér, Szófia u. 15.
Budapest, 1068 Magyarország

 

Haptonómia vízben – (vissza)kapcsolódás az érzékelés kiteljesedéséhez – 90 perces egyéni kezelések Iglói Attilával

június 3. 09:00 – 21:00

 

Kontakt flow négykezes masszázs – egyéni kezelések Szilágyi Borbálával, Tilless Mária Rékával, Kiss Zsolttal

június 3. 10:00 – 22:00

Hétholdház, Lövőház utca 24. félemelet 1.
Budapest , 1024 Magyarország

 

TestSzobrászat – TestOlvasás és kötőszöveti érintés – egyéni kezelések

június 3. 10:00 – 16:00

TestSzobrász Műhely, Kelenhegyi út 7-9.
Budapest, 1118 Magyarország

 

 

MA-URI Bodywork – 30 perces kezelés-kóstolók

június 3. 11:00 – 14:00

Santosha Segítő Tér, Köztelek utca 4/b
Budapest, 1092 Magyarország

 

Egyéni intim masszázs oktatás egy pár részére

június 4. 10:00 – 13:00

Gyógyító Intimitás Központ, Raoul Wallenberg utca
Budapest, 1136 Magyarország

 

 

Egyéni intim masszázs oktatás egy pár részére

június 4. 13:30 – 16:30

Gyógyító Intimitás Központ, Raoul Wallenberg utca
Budapest, 1136 Magyarország

 

 

 

Szakrális Intimitás – 45 perces egyéni foglalkozások

június 3. 16:00 – 20:00

Gyógyító Intimitás Központ, Raoul Wallenberg utca
Budapest, 1136 Magyarország

 

 

Healing Dance – 20 perces vízi kezelés kóstolók – Meggyes Alexandrával

június 4. 08:00 – 19:00

Palatinus Strandfürdő, Palatinus Strandfürdő
Budapest, 1138 Magyarország

 

 

Ilyen a shiatsu – 25 perces egyéni kezelések

június 4. 08:00 – 18:00

Közös Tér Shiatsu és Masszázs Műhely, Frankel Leó út 5.
Budapest, 1027 Magyarország

 

 

 

AquaTouch – 20 perces vízi kezelés kóstolók – Nagy Kristóffal

június 4. 09:00 – 18:00

Palatinus Strandfürdő, Palatinus Strandfürdő
Budapest, 1138 Magyarország

 

 

Haptonómia – a kapcsolódás öröme – 90 perces kezelések – Iglói Attilával

június 4. 09:00 – 21:00

Lélekszíntér, Szófia u. 15.
Budapest, 1068 Magyarország

 

 

Haptonómia vízben – (vissza)kapcsolódás az érzékelés kiteljesedéséhez – 90 perces kezelések – Iglói Attilával

június 4. 09:00 – 21:00

 

 

Access bars 25 perces kezelés kóstolók – Bence Ritával

június 4. 10:00 – 18:00

B4 Fitness, Dózsa György út 128-130.
Budapest, 1134 Magyarország

 

 

TestSzobrászat – TestOlvasás és kötőszöveti érintés – egyéni kezelések

június 4. 10:00 – 16:00

TestSzobrász Műhely, Kelenhegyi út 7-9.
Budapest, 1118 Magyarország